Интернет

Интернет е глобална световна информационна мрежа. Възникнала е доста отдавна, някъде през седемдесетте години на двадесети век. В световен мащаб започва да се разпространява в началото на деветдесетте години, а в България - около 1994 - 1995 година. В днешно време въпросната Мрежа играе толкова голяма роля, че според някои експерти спирането на Интернет за три дни би се равнявало на природно бедствие или катаклизъм от глобален мащаб.